Om Borlänge Jord & Schakt

Borlänge Jord & Schakt AB startades 1989 och har idag tillsammans med Dirab 35 anställda.

Dirab (Domnarvets Industrirenhållning AB), startades redan 1965, är ett dotterbolag till Borlänge Jord & Schakt AB. Vi är delägare i Maserfrakt som förmedlar uppdrag och ombesörjer fakturering av utfört arbete.

Kunskap är viktigt

Därför går vi kontinuerligt på olika kurser t.ex. Arbete på väg, YKB, Heta arbeten, ADR och i industrin gäller SSG.

Stora kunder är:

SSAB där vi utför renhållning och återvinningstransporter.
Stena, FTI och Suez där vi utför återvinningstransporter.

Några av våra övriga kunder är:

Borlänge Energi, NCC, Linje & Kabel, Skanska, Peab och Boliden

Verksamhetsområde:

Borlänge Jord & Schakt och Dirab har regionen Borlänge / Falun som huvudsakligt verksamhetsområde men vi utför jobb i hela länet.

Arbeten som vi utför är:

  • Vägbyggen

  • Husgrunder

  • VA

  • Rivning

  • Sopning

  • Transporter

  • Jordsortering

  • m.m.

Under vintern blir det mycket snöröjning och snötransporter.